Walne Zgromadzenie członków TPZD


W dniu 25 kwietnia o godz. 17.30 w Szkole Podstawowej im. Ewy Krauze w Zalesiu Dolnym odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-wyborcze członków Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego. Po przedstawieniu sprawozdania z działalności Rady i sprawozdania finansowego za 2015 rok Walne Zgromadzenie głosowało nad udzieleniem absolutorium ustępującej Radzie. Wszyscy jednogłośnie głosowali za. Następnie odbyły się wybory do Rady i do Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącą Rady została Mirosława Walczykowska, Wiceprzewodniczącą Rady Elżbieta Żydak, Skarbnikiem – Bogdan Temoszczuk, Sekretarzem – Barbara Czarnecka-Szymańska, a członkami Rady: Maria Kalicka, Katarzyna Kwiatkowska i Jacek Andrzejak. Komisja Rewizyjna bez zmian.

Poprzednia informacja Zmiany we władzach TPZD
Kolejna informacja Publikacja "Przeszłość nie umiera - opowieść o rodzinie Zawadzkich"