Zmiany we władzach TPZD


W ostatnich miesiącach TPZD powołało do życia „Fundację Dom Zośki”, której celem jest wykupienie, odremontowanie zabytkowego domu po rodzinie Zawadzkich w Zalesiu Dolnym, a potem utworzenie tam miejsca wydarzeń kulturalno- integracyjnych w nawiązaniu do historii domu i jego mieszkańców.

W związku z zajęciem nowych funkcji w Radzie i Zarządzie Fundacji z działalności w Radzie TPZD zrezygnowały Anna Darska i Joanna Kowalska-Nowak. Na ich miejsce Rada wybrała spośród swoich członków: Andrzeja Olędzkiego na Przewodniczącego Rady i Barbarę Czarnecką-Szymańską na Sekretarza Rady.

Zmianie uległ także adres korespondencyjny TPZD. Prosimy kierować korespondencję pod adres: ul. Anny Jagiellonki 13, 05-501 Piaseczno

Poprzednia informacja Grant
Kolejna informacja Walne Zgromadzenie członków TPZD