Pamiętamy


W 1991 roku reaktywowano Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego. Wielu członków – założycieli swoim zaangażowaniem w budowaniu lokalnej tożsamości zapisało się w kartach historii Zalesia Dolnego. Niestety z tej grupy nie ma już wśród nas: Ewy Krauze, ks. Ireneusza Jędryszka, Stefana Czarneckiego, Danuty Guttakowskiej, Danuty Jagielskiej, Wiesławy Matusiak, Stanisławy Jaworskiej, Henryka Ostrowskiego, Gerarda Burzyńskiego. W ostatnim roku pożegnaliśmy także prof. Zofię Jancewicz i  Artura Szymańskiego. Pamiętamy i dziękujemy.