Adam Myjak


Adam Myjak urodził się 03.01.1947 r. w Starym Sączu. Rzeźbiarz i pedagog, profesor zwyczajny. Dzieciństwo spędził w Częstochowie,młodość w Sandomierzu. Tam ukończył szkołę podstawową, a następnie w 1965 roku I Liceum Ogólnokształcące – Collegium Gostomianum. Zgodnie z zainteresowaniami plastycznymi rozpoczął jeszcze w tym samym roku studia na wydziale rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, którą ukończył z wyróżnieniem w 1971 roku. Po obronie pracy dyplomowej związał się na stałe z macierzystą uczelnią, w której pracuje do dziś (tylko w latach  1979-1981) przebywał na stypendium twórczym w Duisburgu  – RFN, gdzie na tamtejszym Uniwersytecie na Wydziale Sztuk Pięknych wykładał rzeźbę). W ASP przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej od asystenta do profesora zwyczajnego. Był trzykrotnie wybierany na rektora tej uczelni (1990,1996,1999). Prowadził też na ASP własną pracownię rzeźby. Jest autorem autorem 50 wystaw indywidualnych krajowych i zagranicznych, wielu realizacji pomnikowych. Wielkrotnie nagradzany w kraju i za granicą. Artysta mieszka i tworzy w Zalesiu Dolnym przy ul. Czeremchowej.

Poprzednia informacja Ewa Krauze
Kolejna informacja Wiktor Teodor Nowotka