Karta mieszkańca Zalesia Dolnego czyli zbiór dobrosąsiedzkich zasad


Publikacja przygotowana w 2017 roku przez członków TPZD oraz nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej im. Ewy Krauze  w ramach projektu “Mieszkam w Zalesiu Dolnym”. Jest wzorowana na “Karcie mieszkańca” Podkowy Leśnej z 2005 roku i za zgodą Towarzystwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna.

Wydawca Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego.

Opracowanie – Mira Walczykowska

Projekt graficzny i fotografie – Wiktor Nowotka

Korekta- Izabela Jurek

Ilustracje – uczniowie klas  IV – VI z “Krauzówki”

 

Publikacja jest dostępna w siedzibie TPZD i w Kolonii Artystycznej.

 

 

Poprzednia informacja Zalesie Dolne- spacerownik
Kolejna informacja Foldery festiwalowe