Gmina Piaseczno kupiła dom”Zośki”


Wieczór z gawędą w Domu Zośki. Zalesie Dolne, 2 sierpnia 2015.

26 października 2017 roku podpisany został akt notarialny, na mocy którego gmina Piaseczno stała się właścicielem Domu Zośki.

Dom rodziny Zawadzkich w Zalesiu Dolnym przy ul. Królowej Jadwigi 11 została kupiony.

Mimo początkowych ustaleń z Chorągwią Stołeczną o wspólnym zakupie, ostatecznie zadecydowano, że gmina nabędzie nieruchomość samodzielnie. Uprości to wszelkie dalsze działania, takie jak remont obiektu, pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel a także późniejsze zarządzanie nim. Nie oznacza to jednak, że harcerze zostali odsunięci od tematu. Przeciwnie – to oni mają być w przyszłości głównym użytkownikiem tego –  tak bardzo związanego z historią harcerstwa i Szarych Szeregów – obiektu.

Natychmiast po zakupie budynek został ubezpieczony i wstępnie zabezpieczony przed dalszą degradacją. Zainstalowany został alarm i monitoring, zabezpieczono wszystkie instalacje wewnętrzne, wyznaczono zagrażające budynkowi suche drzewa do wycinki (którą musi teraz zatwierdzić konserwator zabytków). Planowane jest też doraźne zabezpieczenie nieszczelnego dachu. Następnych ruchem będzie zlecenie ekspertyzy, która określi stan techniczny budynku i będzie podstawą dalszych działań remontowych.

Równolegle przystąpiono do działań długofalowych. Na ostatniej sesji otwarty został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tej działki. Obecnie obowiązują tu zapisy o zabudowie mieszkaniowej, które są nieadekwatne do przyszłego przeznaczenia tego obiektu. Choć nie ma jeszcze wypracowanych szczegółowych wytycznych co do funkcji jakie będzie pełnił Dom Zośki po remoncie, to jednak wiadomo, że będą to cele kulturalno-oświatowo-muzealne. I takie też zapisy muszą się znaleźć w nowym planie miejscowym.

Co do szczegółowego programu funkcjonalno–użytkowego, to zostanie on wypracowany we współpracy z przyszłymi użytkownikami Domu Zośki, tj. Harcerzami, Centrum Kultury i Muzeum Regionalnym, a także wszystkimi organizacjami i osobami zaangażowanymi w ratowanie Domu Zośki, w tym oczywiście Fundacją Domu Zośki. Program ten, wraz z wynikami ekspertyzy technicznej, będzie stanowił dla projektanta podstawę do sporządzenia projektu, wg którego wykonany będzie remont budynku. Sporządzona ma być też koncepcja zagospodarowania całej nieruchomości, być może z obiektami towarzyszącymi.

Fundacja Dom “Zośki” zebrane środki na ratowanie domu tj. kwotę ok 30 tys. zł przekaże aktem darowizny gminie Piaseczno z przeznaczeniem na dokumentację remontu.

Poprzednia informacja Pożegnanie Pani Wiesławy Matusiak
Kolejna informacja Żegnamy Pana Gerarda Burzyńskiego