ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ – dla TPZD


Uroczystość wręczenia odznaczenia „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla TPZD podczas posiedzenia Rady Powiatu Piaseczyńskiego. Piaseczno, 25 października 2012. Fot. Wiktor T. Nowotka/ZPAF

Odznaczenie Ministra Klutury i Dziedzictwa Narodowego dla Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego wręczała Przewodnicząca Rady Powiatu p. Maria Mioduszewska, Wicestarosta p. Marek Gieleciński i Przewodnicząca Komisji Kultury p. Katarzyna Obłąkowska-Kubiak. TPZD reprezentowali: Przewodnicząca Rady – Mira Walczykowska, Członek Rady Barbara Czarnecka- Szymańska i Członek Komisji Rewizyjnej – Wiktor Nowotka.

Poprzednia informacja Odznaczenia Ministra Kultury za opiekę nad zabytkami
Kolejna informacja Władysław Radwan