Otwarte Ogrody Zalesie Dolne 2020


Spektakl Grupy Teatralnej „Między słowami" z Podkowy Leśnej. Zalesie Dolne, 29 sierpnia 2020.
wystawa Grupy Teatralnej "Między słowami"
Wystawa plakatów Grupy Teatralnej „Między Słowami” z Podkowy Leśnej.
Spektakl Grupy Teatralnej „Między Słowami z Podkowy Leśnej. 
W trakcie spektaklu „Między Słowami”.
Spektakl A. Fredry “Zrzędność i przekora” Grupy Teatralnej „Między Słowami” z Podkowy Leśnej.
Organizatorzy z Grupy Teatralnej „Między Słowami” z Podkowy Leśnej.

Paweł Górski opowiada o enkaustyce

W ogrodzie prof. Adama Myjaka

Spotkanie z ilustratorka Gabriela Cichowska

Wiersze Leśmiana przed budynkiem biblioteki

Koncert Oleny Zhurovej-Tsolki na wiolonczeli

W ogrodzie Renaty Gołaszewskiej-Adamczyk, autorki lalki artystycznej.

W ogrodzie przed “Domem Zośki”

koncert harcerzy

 

 

Poprzednia informacja XII edycja Festiwalu Otwarte Ogrody Zalesie Dolne
Kolejna informacja Walne Zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego