Poprzednia informacja Mapa wojskowa 1931 -32 frag.
Kolejna informacja Mapa z okresu okupacji