Nagrody Powiatu Piaseczyńskiego dla TPZD


Starostwo Powiatowe w Piasecznie przyznało Przewodniczącej Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego – Mirosławie Walczykowskiej nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu i ochronie kultury na terenie Powiatu Piaseczyńskiego.

Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego otrzymało nagrodę za wydarzenie okolicznościowe w kategorii najlepsza impreza “Festiwal Otwarte Ogrody”.

Poprzednia informacja Wacław Borowy
Kolejna informacja January Kołodziejczyk