Pamiętamy o Danusi Guttakowskiej


Danuta Guttakowska „Deni”. Zalesie DOlne, październik 2004.

Malarka, członek–założyciel Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego,  Członek Honorowy TPZD. Oprócz bogatej i obtej twórczości malarskiej, Danusia Guttakowska potrafiła znaleźć czas na inne rodzaje działalności. Od 1990 r. należała do wspólnoty Charytatywnej przy Parai w Zalesiu Dolnym, była współzałożycielką reaktywowanego Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego. W czasie, gdy pozwalało Jej na to zdrowie, dom przy ul. Granicznej poprzez ciepłą i przychylną atmosferę, stworzoną i pielęgnowaną przez Danusię, przyciągał nie tylko artystyczne dusze, ale wielu potrzebujących wsparcia duchowego i materialnego. Gospodyni, jak tylko mogła, obdarowywała swych gości tym, czego potrzebowali. Nie oglądała się przy tym na własne korzyści i interesy. W zalesiańskim domu z długą i bogatą tradycją, bywali również nierzadko młodzi artyści, wstępujący dopiero na drogę twórczej działalności. Poświęcała im mnóstwo czasu i energii – ukierunkowując ich pierwsze kroki na artystycznej drodze. Nie ma już Danusi wśród nas, nie ma jej urokliwego domku z początków XX wieku, ale są jej obrazy w wielu zalesińskich domach i zostały ciepłe wspomnienia tych, którzy mieli okazję poznać.

Poprzednia informacja Mistrz Wilkoń skończył 90 lat
Kolejna informacja Otwarte Ogrody w 2020 roku. Szukamy nowych ogrodów artystycznych i osób, które chciałby się zaprezentować w trakcie festiwalu.