Informacje z kategorii

Fundacja “Dom Zośki”

Fundacja została założona przez Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego w 2015 roku. Hasła jakie sprzyjały nam przy zawiazywaniu fundacji: Nie będziemy patrzeć spokojnie i obojętnie jak popada w ruinę dom „Zośki”. Co powiemy naszym dzieciom i wnukom, o tym miejscu, jak Go już nie będzie? Nie możemy bezczynnie czekać i doprowadzić, że przez bierność nie został dla potomnych zachowany, że się rozpadł na próchno, w czasach wielkich osiągnięć technologicznych, w czasach wielkich możliwości, w czasie pokoju. JESZCZE NIE JEST ZA PÓŹNO. Dlatego powstała Fundacja „Dom Zośki”. Tempo degradacji zagraża substancji tego domu. Barierą są niemal wyłącznie kwestie finansowe. Głównym założeniem koncepcji jest wykupienie tego domu, wyremontowanie i stworzenie tutaj stabilnej otwartej placówki o charakterze muzealno-kulturalnym. Cel Fundacji jest jasno określony: • Wykup domu od prywatnego właściciela, który pragnie go sprzedać: w cenie uznanej za rynkową przez rzeczoznawcę sądowego wpisanego na listy rzeczoznawców banków i zadowalającej obecnego właściciela. A dopiero w drugiej kolejności, w ramach pozostałych środków: • Finansowanie bieżących wydatków (woda, ogrzewanie, elektryczność, monitoring itd.) • Ubieganie się o dofinansowanie prac konserwatorskich • Wspieranie projektów edukacyjnych i innych działań obiektu . W 2017 roku Gmina Piaseczno wykupiła “Dom Zośki”, ale Fundacja w dalszym ciągu kontynuuje swoje działania. Misją fundacji jest ożywianie aktywności obywatelskiej Zalesia Dolnego i okolic poprzez pamięć o mieszkańcach Domu “Zośki” i świadomość wyznawanych przez nich wartości takich jak służba dla Ojczyzny, współodpowiedzialność, wzajemny szacunek i zaufanie. Wizją fundacji jest uczestniczenie w zbudowaniu Willa Zawadzkich przy Krolowej Jadwigi w Zalesiu, Zalesie Dolne, 28 sierpnia 2009.Fot. Wiktor T. Nowotka/ZPAF ośrodka muzealno-kulturalnego, “domu spotkań z historią”, inspirującego i wspierającego aktywność i inicjatywę społeczną, nawiązującego do duchowego dziedzictwa rodziny Zawadzkich, Szarych Szeregów i konspiracji z czasów II Wojny Światowej i okresu powojennego.

26 października 2017 roku podpisany został akt notarialny, na mocy którego gmina Piaseczno stała się właścicielem Domu Zośki. Dom rodziny Zawadzkich w Zalesiu Dolnym przy ul. Królowej Jadwigi 11 została kupiony. Mimo początkowych ustaleń z Chorągwią Stołeczną o wspólnym zakupie, ostatecznie zadecydowano, że gmina nabędzie nieruchomość samodzielnie. Uprości to wszelkie dalsze działania, takie jak remont …

878