Przeszłość nie umiera – opowieść o rodzinie Zawadzkich


Opowieść o życiu i działalności rodziny Zawadzkich: Józefa i Leony oraz ich dzieci Anny i Tadeusza wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego w 2016 roku.

Tekst opracowała Joanna Kowalska-Nowak przy współpracy z Elżbietą Kozak. Konsultant historyczny – Stanisław Maliszewski. Korekta – Izabela Jurek, grafika i przygotowanie do druku – Wiktor Nowotka. Redakcja publikacji- Mira Walczykowska.

Materiały – skany dokumentów i zdjęcia, które TPZD pozyskało przy okazji przygotowywania dokumentacji, zostaną wykorzystane i posłużą jako baza do utworzenia multimedialnego muzeum konspiracyjnych działań w czasie okupacji i w czasach komunizmu na terenie Zalesia Dolnego.

Wydanie publikacji było sfinansowane z grantu otrzymanego w ramach konkursu rozpisanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK “Tu mieszkam, tu zmieniam” w wysokości 10000 zł. Ze względu na dodatkowe koszty druku za wydanie w kolorze publikację dofinansowali: Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno w wysokości 4000 zł oraz Starostwo Powiatowe w Piasecznie w wysokości 1000 zł. Pozostałe koszty zostały pokryte ze środków własnych TPZD.

Publikacja jest dostępna w siedzibie TPZD i Kolonii Artystycznej.

Poprzednia informacja Krauzówka - Szkoła Podstawowa w Zalesiu Dolnym we wspomnieniach, dokumentach i fotografiach
Kolejna informacja Zalesie Dolne- spacerownik