Nagroda dla OTWARTYCH OGRODÓW!


17.02.2009 podczas konferencji pt. “Kultura i tradycja lokalna, jako płaszczyzna współpracy i rozwoju aktywności lokalnej i budzenia patriotyzmu lokalnego” ogłoszono wyniki konkursu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. FRDL przyznała nagrodę za szczególne przedsięwzięcia o charakterze kulturowym i kulturotwórczym, które w wybitny sposób przyczyniły się do wzmocnienia więzi i tradycji lokalnych oraz aktywizacji społeczności jako podstawowych czynników rozwoju samorządności i demokracji lokalnej w Polsce. I nagrodę przyznano exequo projektowi “Otwarte Ogrody” oraz Koszalińskiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu za inicjatywę “Wiosek tematycznych”. Nagroda przyznana została pod patronatem UNESCO i Ministra Kultury RP. Nagroda jest wspólnym osiągnięciem setek osób, które wspólnie realizują projekt Otwarte Ogrody w 9 miastach – ogrodach. Wszystkim instytucjom, organizacjom i właścicielom ogrodów serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju tego wyjątkowego projektu!

 

W styczniu 2010 roku “Otwarte Ogrody” otrzymały nagrodę na konkursie „Liderzy Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce” w kategorii „Kultura i sztuka”.

There is no more story.
Kolejna informacja Józef Zawadzki