Wacław Dąbrowski


Wacław Dąbrowski (1879-1962) – polski mikrobiolog, twórca Instytutu Fermentacyjnego i Bakteriologii Rolnej Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie (1910), później przekształconej w Instytut, rektor SGGW. Od 1918 prof. mikrobiologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pisał prace poświęcone budowie i występowaniu drożdży, rolach bakterii w procesach fermentacyjnych i mikroflorze wody. Pracował i był członkiem Komisji Przemysłu Rolniczego Międzynarodowego Instytutu Rolniczego w Rzymie. Założył i redagował czasopisma: Przemysł Gorzelniczy- 1912 oraz Przemysł Rolny- 1924. Jego żoną była Wanda Dąbrowska.

Poprzednia informacja Helena Radwanowa
Kolejna informacja Wystawa i książka o "Krauzówce"