Dla ochrony środowiska przyrodniczego w Zalesiu


Dwa projekty zgłoszone przez Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego w ramach konkursu na inicjatywy obywatelskie dla ochrony środowiska, ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zostały przyjęte. Inicjatorką obu projektów jest nasza koleżanka i Sekretarz TPZD, Joasia Kowalska Nowak. Joasiu gratulacje!

Cieszymy się gdyż oba projekty przyczynią się do ochrony bioróżnorodności i drzew w Zalesiu.

Zgłoszone przez nas inicjatywy :”Drzewo to jest dom” i “Aleje Zalesia Dolnego”, będą realizowane wraz z Fundacją EkoRozwoju FER w projekcje pod nazwą “Sieć przyjaciół drzew- inicjatywy obywatelskie na rzecz ochrony zadrzewień”. Realizację finansuje NFOŚiGW.

 

Poprzednia informacja Drogi do natury
Kolejna informacja Chrońmy drzewa