Położenie


Wiosnenne popołudnie w Zalesiu. Zalesie Dolne, 10 maja 2008. Fot. Wiktor T. Nowotka/ZPAF

Zalesie Dolne od strony wschodniej otaczają tereny „Górek Szymona” i dolina rzeki Jeziorki, która wraz ze stawami żabienieckimi, aż do Ośrodka „Wisła” stanowi unikatowy, cenny przyrodniczo i krajobrazowo obszar.

Domy i wille budowano i buduje się tu wśród starego lasu. Mieszkańcy oraz odwiedzający mogą podziwiać piękny krajobraz kulturowy. Przyroda i cywilizacja uzupełniają się tutaj wzajemnie. Na terenie Zalesia Adamowa występuje cenny drzewostan w postaci mazowieckiej odmiany grądu, reprezentowanego przez drzewostany dębowo – grabowe z udziałem lipy i klonu. Są to cieniste lasy z bogatym runem i rozwiniętą dolną warstwą krzewów. Na terenach piasków wydmowych w okolicach Górek Szymona występują najczęściej sosny pospolite oraz charakterystyczne sosny karłowate. Na terenie Zalesia znajduje się 37 pomników przyrody, co stanowi większość pomników przyrody zarejestrowanych na terenie gminy Piaseczno – gł. dąb szypułkowy Quercus robur i sosna pospolita Pinus silvestris. 16 hektarów zajmują ogólnodostępne parki leśne, w tym chętnie odwiedzane przez mieszkańców Piaseczna Górki Szymona.

Poprzednia informacja Wiktor Teodor Nowotka
Kolejna informacja Dokarmiać, czy nie dokarmiać ptaki zimą?