Informacje z kategorii

Pamiętamy

W 1991 roku reaktywowano Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego. Wśród członków – założycieli znaleźli się: Ewa Krauze, ks. Ireneusz Jędryszek, ks. Zbigniew Iwański, Stefan Czarnecki, Danuta Guttakowska, Danuta Jagielska, Elżbieta Kozak, Stanisława Jaworska, Zofia Wilk, Alina Putkiewicz, Izabela Szeremietiew, Henryk Ostrowski, Wojciech Marks, Jerzy Marszycki, Ryszard Stefaniak, Gerard Burzyński, Bogdan Temoszczuk, Andrzej Olędzki. Wielu z nich swoim zaangażowaniem w budowaniu lokalnej tożsamości zapisało się w historii Zalesia Dolnego. Niestety z tej grupy nie ma już wśród nas: Ewy Krauze, ks. Ireneusza Jędryszka, Stefana Czarneckiego, Danuty Guttakowskiej, Danuty Jagielskiej, Stanisławy Jaworskiej, Henryka Ostrowskiego, Gerarda Burzyńskiego. W ostatnim roku pożegnaliśmy także prof. Zofię Jancewicz i  Artura Szymańskiego.

Z żalem informujemy, że w dniu dzisiejszym pożegnaliśmy w Piasecznie zmarłego 24.01.24  Stanisława Hofmana – historyka, przewodnika, skarbnicy wiedzy o Piasecznie i Zalesiu, członka naszego stowarzyszenia. Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia. Koleżanki i Koledzy z TPZD .

34

Z żalem informujemy, że 10 sierpnia 2023 roku zmarła we Francji nasza koleżanka Anna Darska, Przewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego w latach 2014 – 2015, współzałożycielka i członek Rady Fundacji “Dom Zośki” pierwszej kadencji. Cześć Jej Pamięci ! Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

67

Dzisiaj 1 listopada wspominamy nasze Koleżanki i Kolegów, którzy choć odeszli… ciągle są w naszej pamięci….

178

Malarka, członek–założyciel Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego,  Członek Honorowy TPZD. Oprócz bogatej i obtej twórczości malarskiej, Danusia Guttakowska potrafiła znaleźć czas na inne rodzaje działalności. Od 1990 r. należała do wspólnoty Charytatywnej przy Parai w Zalesiu Dolnym, była współzałożycielką reaktywowanego Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego. W czasie, gdy pozwalało Jej na to zdrowie, dom przy ul. Granicznej …

313

29 grudnia odszedł do Pana Ksiądz Ireneusz Jędryszek, członek – założyciel TPZD, Wielki Przyjaciel Zalesia Dolnego, mądry i dobry człowiek. Drogi Przyjacielu, dziękujemy Ci za ogromne zaangażowanie w sprawy naszej zalesiańskiej społeczności – w sprawy ochrony przyrody i zabytków. Dziękujemy za Twoje dobre rady i aktywną obecność na oficjalnych zebraniach i okazjonalnych spotkaniach. Byłeś zawsze …

699

9 marca b.r. na mszy w Kościele św. Katarzyny w Warszawie i potem na pobliskim cmentarzu pożegnaliśmy członka honorowego naszego Towarzystwa Panią prof. Zofię Jancewicz. Żołnierz AK, przez lata związana z harcerstwem,  wielki społecznik. Zawodowo – profesor anglistyki. Uzyskała stopień doktora habilitowanego, a potem została zatrudniona na stanowisku docenta w Instytucie Lingwistyki Stosowanej na Wydziale …

465

Kwiecień 2018 Rada Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego ze smutkiem i żalem przyjęła wiadomość o śmierci Członka Założyciela i Członka Honorowego naszego stowarzyszenia, byłego radnego MiG Piaseczno, członka wspierającego Ład na Mazowszu, dr nauk leśnych – Pana Gerarda Burzyńskiego. Pan Gerard Burzyński był bardzo zaangażowany w sprawy społeczne Zalesia Dolnego, zawsze mogliśmy na nim polegać i …

270

4 listopada b.r. na cmentarzu bródnowskim pożegnaliśmy Panią Wiesławę Matusiak, członka założyciela TPZD, mieszkankę Zalesia Dolnego od co najmniej 80 lat, skarbnicę wiedzy o Zalesiu w czasie okupacji, która zawsze chętnie dzieliła się z nami swoimi doświadczeniami i informacjami. Pani Wiesława Matusiak, ks. Ireneusz Jedryszek i P. Gerard Burzyński odsłaniają kamień pamiątkowy na Pl. Wolności …

218