Informacje z kategorii

Pamiętamy

W 1991 roku reaktywowano Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego. Wśród członków – założycieli znaleźli się: Ewa Krauze, ks. Ireneusz Jędryszek, ks. Zbigniew Iwański, Stefan Czarnecki, Danuta Guttakowska, Danuta Jagielska, Elżbieta Kozak, Stanisława Jaworska, Zofia Wilk, Alina Putkiewicz, Izabela Szeremietiew, Henryk Ostrowski, Wojciech Marks, Jerzy Marszycki, Ryszard Stefaniak, Gerard Burzyński, Bogdan Temoszczuk, Andrzej Olędzki. Wielu z nich swoim zaangażowaniem w budowaniu lokalnej tożsamości zapisało się w historii Zalesia Dolnego. Niestety z tej grupy nie ma już wśród nas: Ewy Krauze, ks. Ireneusza Jędryszka, Stefana Czarneckiego, Danuty Guttakowskiej, Danuty Jagielskiej, Stanisławy Jaworskiej, Henryka Ostrowskiego, Gerarda Burzyńskiego. W ostatnim roku pożegnaliśmy także prof. Zofię Jancewicz i  Artura Szymańskiego.

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o odejściu po ciężkiej chorobie naszego kolegi, członka TPZD – Artura Szymańskiego. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 25 lipca 2018 roku o godz. 12ej w kościele w Zalesiu Dolnym, a potem na cmentarzu w Jazgarzewie. Basi, dzieciom i najbliższym Artura składamy wyrazy głębokiego współczucia. Rada i członkowie TPZD

160