Żegnamy Artura Szymańskiego


Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o odejściu po ciężkiej chrobie naszego kolegi, członka TPZD – Artura Szymańskiego. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 25 lipca o godz. 12ej w kościele w Zalesiu Dolnym, a potem na cmentarzu w Jazgarzewie.

Basi, dzieciom i najbliższym Artura składamy wyrazy głębokiego współczucia. Rada i członkowie TPZD

Poprzednia informacja Walne sprawozdawczo - wyborcze TPZD
Kolejna informacja OTWARTE OGRODY Zalesie Dolne 2018