Adam Czyżewski


Adam Czyżewski:
„ …jeszcze dziś na obrzeżach Warszawy można się natknąć na starą, emaliowaną tabliczkę z napisem „Miasto-Ogród” i numerem policyjnym posesji, jednakże do zdziwienia tym fenomenem do systematycznej refleksji nad nim droga daleka, wygodniej i zapewne bezpieczne uznać, że są to niewiele znaczące ślady merkantylnego wykorzystywania emblematu miasta-ogrodu dla potrzeb jednej z tych licznych parcelacji lat 20tych i 30, których chaotyczne pozostałości do dzisiaj możemy obserwować na obrzeżach podmiejskich. Podkowa Leśna czy rejon Adamowa w Zalesiu Dolnym pod Warszawą to tylko szlachetne wyjątki potwierdzające smutną regułę “
(“Trzewia Lewiatana”, UJ Kraków 2001, s. 8)

Poprzednia informacja Maria Dąbrowska
Kolejna informacja Maria Ginter