Poprzednia informacja Walne Zebranie TPZD
Kolejna informacja Konkurs literacki "Moje Zalesie Dolne"