Wacław Teofil Radwan


Wacław Teofil Radwan (1887-1962)– artysta plastyk, brat stryjeczny Józefa i Władysława. W 1929 roku kupił działkę o powierzchni 5368m2 przy ulicy Modrzewiowej 25 w Zalesiu Adamów. Dom i rozplanowanie działki były jego dziełem. Najpierw w 1932 roku powstała 1/3 parterowa część obecnego budynku projektu Leona Marka Suzina, potem w 1939 roku budynek powiększono rozbudowując część parterową i dodając piętro. Modernistyczna bryła budynku w postaci prostych form kubicznych nawiązuje do modnego w latach trzydziestych stylu międzynarodowego.  Przed wojną był nauczycielem w Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa w Warszawie. Zajmował się też projektowaniem wnętrz. Żeby dobrze zrozumieć konstrukcję mebli nauczył się stolarstwa. Jego autorstwa były m.in. meble w domu handlowym braci Jabłkowskich w Warszawie. W tym też czasie namalował sporo akwarel. W czasie wojny uczestniczył w tajnym nauczaniu. Wykonywał też Np. cygarniczki przeznaczone do przemycania mikrofilmów na zachód. Po wojnie na stanowisku dyrektora wziął udział w organizacji Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Warszawie. Po jej przemianowaniu na Akademię Sztuk Pięknych w 1950 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego i objął stanowisko dziekana Wydziału Grafiki.Wacław Radwan był autorem wielu drzeworytów, m.in. do „Pana Tadeusza”,„Starej baśni”, “Pamiętników” J.Ch. Paska czy do wydanego w 1951 roku zaginionego utworu Norwida „Prometidion”. Największy zbiór odbitek graficznych artysty znajduje się w zbiorach MNW.

Poprzednia informacja Józef Zygmunt Radwan
Kolejna informacja Helena Radwanowa