“Mieszkam w Zalesiu Dolnym”


W związku z przypadajacą w tym roku 90 rocznicą założenia Zalesia Dolnego przystąpiliśmy do reallizacji projektu “Mieszkam w Zalesiu Dolnym”.

W ramach projektu przygotowujemy publikację “Karta mieszkańca Zalesia Dolnego”, spotkania edukacyjne z uczniami Szkoły Podstawowej im. Ewy Krauze. Projekt zostanie zakończy wydanie publikacji zilustrowanej rysunkami dzieci. Realizacja projektu jest możliwa dzięki otrzymaniu małego grantu z Gminy Piaseczno.

Poprzednia informacja Walne Zebranie sprawozdawcze członków TPZD
Kolejna informacja Kuba Sienkiewicz