Poprzednia informacja Mapa 1934
Kolejna informacja Mapa wojskowa 1931 -32 frag.