Witold Maliszewski


Witold Maliszewski( 1873 -1939), kompozytor, dyrygent, pedagog. Urodził się na Podolu. Ukończył Konserwatorum Petersburskie. Nauki pobierał u  Rimskiego Korsakowa. Witold Maliszewski był założycielem i dyrektorem (1913–1921) Konserwatorium w Odessie, które wykształciło wielu muzyków światowej klasy. Terror bolszewicki zmusił kompozytora do opuszczenia Odessy w  1921 r. i przyjazdu do Warszawy. Zasługi Maliszewskiego były w Związku Radzieckim przemilczane, a Konserwatorium Odesskie, którego był założycielem otrzymało imię nie swego twórcy, a śpiewaczki operowej A. Nieżdanowej, która nie była w żaden sposób związana z tą instytucją. W Warszawie Maliszewski był dyrektorem miejscowego Towarzystwa Muzycznego i Wyższej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina (1925–1927). W roku 1927 Maliszewski pełnił funkcję przewodniczącego jury I Konkursu Chopinowskiego.  Kompozytor mieszkał w domu przy al. Kalin 24 i tam zmarł w 1939 r.  U Maliszewskiego nauki pobierali m.in.: Witold Lutosławski, Feliks Łabuński, Bolesław Woytowicz i inni.  Twórczość: 5 symfonii, 3 kwartety smyczkowe, balety Boruta i Syrena, Requiem (1930), Missa Pontificalis (1930), Koncert b-moll na fortepian i orkiestrę (1938), Kwintet smyczkowy d-moll oraz Wielka kantata biblijna.

Poprzednia informacja Willa "Jast"
Kolejna informacja Ewa Krauze