Publikacja “Przeszłość nie umiera – opowieść o rodzinie Zawadzkich”


Publikacja o życiu i działalności rodziny Zawadzkich: Józefa i Leony raz ich dzieci Anny i Tadeusza wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego jest dostępna w siedzibie TPZD.

Tekst został opracowany przez Joannę Kowalską-Nowak przy współpracy z Elżbietą Kozak, zweryfikowany przez konsultanta historycznego Stanisława Maliszewskiego z Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. Korektę wykonała – Izabela Jurek, grafikę i przygotowanie do druku – Wiktor Nowotka, redakcja – Mirosława Walczykowska. Materiały – scany dokumentów i zdjęcia, które pozyskaliśmy przy okazji przygotowywania dokumentacji zostaną wykorzystane i posłużą jako baza do utworzenia multimedialnego muzeum konspiracyjnych działań w czasie okupacji i w czasach komunizmu na terenie Zalesia Dolnego.

Wydanie publikacji było sfinansowane z grantu otrzymanego w ramach konkursu rozpisanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK “Tu mieszkam, tu zmieniam” w wysokości 10000 zł. Ze względu na dodatkowe koszty druku za wydanie w kolorze wydanie publikacji dofinansowali: Burmistrz MiG Piaseczno w wysokości 4000 zł oraz Starostwo Powiatowe w Piasecznie w wysokości 1000 zł. Pozostałe koszty zostały pokryte ze środków własnych TPZD.

Poprzednia informacja Pokaz filmu "Węgierski korytarz: Warszawa 1944"
Kolejna informacja Walne Zebranie sprawozdawcze członków TPZD