Już tylko we wspomnieniach fotograficznych Tadeusza Tyszki


Do niedawna przy ulicy Granicznej 5 znajdował się jeden z nastarszych budynków w Zalesiu (1908r). Nie udało się go ocalić. Państwo Guttakowscy odeszli, domu też nie ma…..

Poprzednia informacja Nieznane fakty z historii Zalesia
Kolejna informacja Praca magisterska o TPZD