Rewitalizacja Górek Szymona


Sosna na Gorkach Szymona w Zalesiu Dolnym w otulinie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Zalesie Dolne 08-2006 Fot. Wiktor T. Nowotka/FORUM

W związku z prowadzoną przez gminę “rewitalizacją” na terenie Górek Szymona informujemy, ze stanowisko (opinia) TPZD w tej sprawie zostało zgłoszone do projektu. Odbyliśmy kilka spotkań w tej sparwie z projektantem i przedstwicielami gminy, także w terenie. Niestety prace idą swoim torem. Nasze uwagi dotyczyły jak najmniejszej ingerencji w ten piękny teren, efekty niestety są widoczne już teraz. Projekt zdecydowanie odbiega od zasad jakie powinny obowiązywać na terenie chronionym. Jest znacznie przeinwestowany, a pomysły na wyłożenie mostka kostką granitową – kuriozalne. Mamy nadzieję, że chociaż częsciowo uda nam się odwieźć gminę od tych pomysłów na “upiększenie”.

Poniżej pismo, jakie skierowaliśmy w przedmiotowej sprawie do gminy.

Dotyczy rewitalizacji Górek Szymona

W imieniu Rady Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego pilnie apelujemy o zaprzestanie budowy ścieżki rekreacyjnej na terenie Górek Szymona na dotychczasowych warunkach.

Projektant i przedstawiciele gminy w rozmowach z nami zobowiązali się do nadzoru nad budową ścieżki, aby prace prowadzone na tym wyjątkowym terenie wykonywane były z poszanowaniem wszystkich przepisów o ochronie przyrody i krajobrazu, a sposób wykonania ścieżki jak najmniej ingerował w teren. Z dotychczas przeprowadzonych prac jednoznacznie widać, iż budowa ścieżki diametralnie zmieniła stan i wygląd wału, na którym jest budowana. Ścieżka ma służyć pieszym i rowerzystom. Tak głębokie korytowanie oraz znaczne wyniesienie ścieżki ponad otaczający grunt, powoduje, iż z przepięknego naturalnego krajobrazu teren Górek zmieni się w park miejski.

Apelujemy o prowadzenie prac na terenie Górek Szymona  zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami oraz o egzekwowanie od wykonawcy ustalonych uzgodnień i bezpośredni nadzór ze strony Gminy nad prowadzeniem prac przy budowie ścieżki rekreacyjnej.

 

W imieniu Rady TPZFD                                                                             Mirosława Walczykowska

Poprzednia informacja Zabytkowa Stacyjka Kolejki Wąskotorowej w Zalesiu Dolnym
Kolejna informacja Koło Piaseczna w Zalesiu Dolnym...