Krauzówka – Szkoła Podstawowa w Zalesiu Dolnym we wspomnieniach, dokumentach i fotografiach


Praca zbiorowa pod redakcją Miry Walczykowskiej wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego w 2012 roku. Zawiera działy poświęcone początkom powstania szkoły podstawowej w Zalesiu Dolnym ( tajne komplety w czasie okupacji, prywatna szkoła Ewy Krauze, budowa szkoły ) obejmujące okres od 1939-1979 roku oraz opis współcześnie działającej Szkoły Podstawowej im. Ewy Krauze.

Opracowanie powstało głównie na podstawie informacji i dokumentów źródłowych z archiwum prywatnego Władysława Radwana, Ewy Krauze, Barbary Krauze, Archiwum Państwowego w Grodzisku, a także na podstawie materiałów archiwalnych szkoły, kroniki szkolnej, kronik klasowych, kronik drużyn harcerskich oraz wspomnień nauczycieli i absolwentów.

Autorzy tekstów : Barbara Ignaczak, Agnieszka Jagiełło, Jan Jaworski, Anna Kałuska-Kowalczyk, Wojciech Marks, Mira Walczykowska

Grafika i projekt okładki Andrzej Olędzki

Poprzednia informacja Zalesie Dolne nasze miejsce na ziemi - zeszyt III
Kolejna informacja Przeszłość nie umiera - opowieść o rodzinie Zawadzkich