Wanda Dąbrowska


Wanda Dąbrowska, z domu Kociełłówna, pseud. Jan Dewan (ur.  23.11.1884 – zm. 30.12.1974), bibliotekarka polska. Ukończyła pensję Jadwigi Sikorskiej w Warszawie, następnie studiowała germanistykę w Berlinie i Getyndze oraz księgoznawstwo i bibliografię w Towarzystwie Kursów Naukowych w Warszawie. W latach 1904-1922 pracowała, jako nauczycielka, od 1915 także jako bibliotekarka. Działała w Towarzystwie Bibliotek Powszechnych, jako instruktorka-organizatorka. W latach 1929-39 kierowała Poradnią Biblioteczną Warszawskiego Koła Związku Bibliotekarzy Polskich. W czasie okupacji niemieckiej zorganizowała tajną centralę bibliotek ruchowych oraz prowadziła tajny półroczny kurs bibliotekarski; współpracowała z Departamentem Oświaty i Kultury Delegatury Rządu w ramach konspiracyjnego Ludowego Instytutu Oświaty i Kultury. Po wojnie kontynuowała pracę w tym instytucie, a także Towarzystwie Uniwersytetu Robotniczego i Ludowego. W latach 1950-55 pracowała w Naczelnej Dyrekcji Bibliotek w Ministerstwie Oświaty oraz Centralnym Zarządzie Bibliotek w Ministerstwie Kultury i Sztuki, a od 1955 w Instytucie Książki i Czytelnictwa Bibioteki Narodowej, początkowo, jako kustosz, od 1956 docent. Wchodziła w skład Rady Naukowej Biblioteki Narodowej. Przeszła na emeryturę w 1962. Działała aktywnie w organizacjach bibliotekarskich – Związku Bibliotekarzy Polskich (ZBP), później Stowarzyszeniu Biblioterzy Polskich (SBP). Był m.in. sekretarzem i skarbnikiem ZBP. W 1966 otrzymała tytuł członka honorowego SBP. Wchodziła w skład redakcji “Bibliotekarza”, po II wojnie światowej  redagowała pismo. Została odznaczona m.in. Krzyżem Komandorskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Honorową Odznaką SBP, otrzymała również Srebrny Wawrzyn Akademicki Polskiej Akademii Literatury oraz nagrodę miasta stołecznego Warszawy. Była zasłużoną organizatorką bibliotekarstwa powszechnego. Opracowała model wzorcowej biblioteczki ruchomej, wyróżniony złotym medalem na międzynarodowej wystawie w Paryżu w 1937. Opublikowała szereg prac dotyczących bibliotekarstwa, głównie czytelnictwa powszechnego i kształcenia bibliotekarzy. W życiu prywatnym była żoną Wacława Dąbrowskiego, mikrobiologa, profesora SGGW.

Poprzednia informacja January Kołodziejczyk
Kolejna informacja Józef Zygmunt Radwan