Walne sprawozdawczo – wyborcze TPZD


Z powodu pandemii planowane na kwiecień 2020r. Walne  Wyborcze Zgromadzenie członków TPZD zostaje przeniesione na termin nieokreślony.

Po sprawozdaniach z działalności Rady i Komisji Rewizyjnej i udzieleniu przez Walne Zgromadzenie absolutorium dla Rady przystąpimy do wyborów nowych władz stowarzyszenia.

Aktualny skład Rady TPZD:

Mirosława Walczykowska- Przewodnicząca

Katarzyna Kwiatkowska- Wiceprzewodnicząca

Barbara Czarnecka – Szymańska – Sekretarz

Bogdan Temoszczuk – Skarbnik

Maria Kalicka – Członek Rady

Krzysztof Chalimoniuk – Członek Rady

 

Poprzednia informacja Żegnamy Pana Gerarda Burzyńskiego
Kolejna informacja Pożegnanie prof. Zofii Jancewicz