Walne sprawozdawczo – wyborcze TPZD


17 maja w Szkole Podstawowej w Zalesiu Dolnym odbyło sie Walne Zgromadzenie członków TPZD. Po sprawozdaniach z działalności Rady i Komisji Rewizyjnej i udzieleniu przez Walne Zgromadzenie absolutorium dla Rady przystąpiono do wyborów nowych władz stowarzyszenia.

Aktualny skład Rady TPZD:

Mirosława Walczykowska- Przewodnicząca

Katarzyna Kwiatkowska- Wiceprzewodnicząca

Barbara Czarnecka – Szymańska – Sekretarz

Bogdan Temoszczuk – Skarbnik

Maria Kalicka – Członek Rady

Krzysztof Chalimoniuk – Członek Rady

Skład Komisji Rewizyjnej sie nie zmienił.

W trakcie wolnych wniosków Joanna Kowalska-Nowak przedstawiła listę bieżących problemów i spraw do załatwienia w bieżącym roku.

Na tym zebranie zakończono.

Poprzednia informacja Żegnamy Pana Gerarda Burzyńskiego
Kolejna informacja Żegnamy Artura Szymańskiego