Konkurs literacki “Moje Zalesie Dolne”


Zapraszamy mieszkańców i sympatyków Zalesia do udziału w konkursie literackim „Moje Zalesie Dolne”. Warunkiem konkursu jest umiejscowienie akcji w Zalesiu. Regulamin poniżej:

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO „Moje Zalesie Dolne”
Postanowienia ogólne:
– Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego
– Uczestnikiem konkursu mogą być osoby:
– I grupa wiekowa do 18 lat
– II grupa wiekowa powyżej 18 lat
Okres trwania konkursu: od 01.11.2014 do 30.06.2015 r.
Konkurs organizowany jest w kategorii:
– krótkie opowiadanie do 3000 znaków;gatunek dowolny, akcja osadzona w Zalesiu Dolnym
Warunki uczestnictwa:
– każdy uczestnik przesyła swoją pracę do dnia 30.06.2015 r. na adres: TPZD, al Brzóz 9, 05-501 Piaseczno lub emailem: zalesiedolne@op.pl /prosimy o podanie kontaktu/
– opowiadanie lub wiersz nie może być wcześniej publikowane.
Skład jury będzie ustalony na 3 miesiące przed zakończeniem konkursu.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w trakcie VIII edycji Festiwalu Otwarte Ogrody w ostatni weekend sierpnia 2015r.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w 2 kategoriach:
– I kategoria wiekowa
– II kategoria wiekowa
Nagrodzone prace będą zamieszczone w zeszytach wydawanych cyklicznie przez Towarzystwo Przyjaciół zalesia Dolnego. Nagrodzeni laureaci będą mogli osobiście zaprezentować swoje prace na Festiwalu Otwarte Ogrody.
Postanowienia końcowe.
TPZD zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Poprzednia informacja Otwarte Ogrody Zalesie Dolne 2017
Kolejna informacja Grant