Piękne URODZINY Pani Krystyny Gontarczyk


Dzisiaj Pani Krystyna Gontarczyk kończy 100 lat !!!!

Życzenia zdrowia i pogody ducha na kolejne lata składają koleżanki i koledzy z Towarzystwa Przyjacioł Zalesia Dolnego.

 

Krystyna Gontarczyk – absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Mąż Jan, architekt pracował przy odbudowie Warszawy po zniszczeniach wojennych, prowadząc prace inwentaryzacyjne i konserwacyjne w Biurze Odbudowy Stolicy. W ramach Pracowni Konserwacji Zabytków przez kilka lat pracował na terenie Algierii. Prowadził również prace inwentaryzacyjne i konserwatorskie na terenie Polski. m. in. w Biskupinie. Pani Krystyna prowadziła dom, ale poza wychowywaniem dzieci często pomagała mężowi, angażując się w liczne prace inwentaryzacyjne.

Dzieci państwa Gontarczyków uczęszczały do szkoły podstawowej w Zalesiu Dolnym. Pani Krystyna włączyła się w prace Komitetu Rodzicielskiego podejmując się różnych prac m. in. niwelacyjnych na terenie szkoły, budowy sali gimnastycznej. W roku 1960 oboje państwo Gontarczykowie opracowali projekt nowego kościoła dla Zalesia Dolnego. Założeniem tego projektu była niewielka bryła budynku, nie wyróżniająca się z otaczającej zieleni. Jedynie trzy krzyże wyrastające wysoko w niebo miały wybijać się w krajobrazie Zalesia. Projekt nie został jednak zrealizowany, choć zyskał aprobatę prymasa Wyszyńskiego. Uzyskanie pozwolenia na wybudowanie nowego kościoła bardzo się przeciągnęło w czasie, zmieniły się warunki i oczekiwania, a proponowany kościół był już za mały i za skromny.

Pani Krystyna chętnie angażowała się w życie lokalnej społeczności. Kiedy na początku lat dziewięćdziesiątych Ewa Krauze reaktywowała działalność Towarzystwa Przyjaciół Zalesia Dolnego, została jednym z członków założycieli tego stowarzyszenia. Do niedawna jeszcze czynnie uczestniczyła we wszystkich akcjach i programach TPZD wspierając nas zawsze swoją wiedzą i mądrością życiową.

 

 

Poprzednia informacja Zdrowych, spokojnych Świąt
Kolejna informacja XII edycja Festiwalu Otwarte Ogrody Zalesie Dolne