Wspólnymi siłami dbajmy o ochronę drzew…  

89

Dwa projekty zgłoszone przez Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego w ramach konkursu na inicjatywy obywatelskie dla ochrony środowiska, ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zostały przyjęte. Inicjatorką obu projektów jest nasza koleżanka i Sekretarz TPZD, Joasia Kowalska Nowak. Joasiu gratulacje! Cieszymy się gdyż oba projekty przyczynią się do ochrony bioróżnorodności i drzew w …

81

11 września 2014 r. we Wrocławiu odbyło się I Forum Miłośników Drzew. Nasze stowarzyszenie reprezentowała Joanna Kowalska-Nowak. Spotkanie kilkudziesięciu przedstawicieli różnych organizacji i gości z zagranicy było częścią projektu „Drogi dla Natury – kampanii promującej drzewa w Polsce, aleje w krajobrazie, ekologiczne korytarze”. Przedsięwzięcie jest wspierane przez program LIFE + Unii Europejskiej oraz Narodowy Fundusz …

63

Zimorodek jest ptakiem wędrującym jesienią z obszarów z kontynentalną zimą (północno-wschodnia Europa) do terenów z zimą łagodną, gdzie zbiorniki nie zamarzają. Jest nieco większy od wróbla. Jego lot jest szybki i prostolinijny, często wykonuje go nisko nad wodą. Zimorodek ma krępą sylwetkę i krótki ogon.  Dorosłą samicę można odróżnić od samca po czerwonawej żuchwie (u …

442

Dokarmianie ptaków podczas zimy daje nam możliwość spędzenia radosnych chwil na obcowaniu z dziką przyrodą. Możemy dzięki temu poznać ptasie zwyczaje i zachowania, jak również nauczyć się rozpoznawać rozmaite gatunki. W warunkach surowej zimy poprzez dokarmianie zapewniamy również ptakom łatwiejszy dostęp do pokarmu. Jest to szczególnie istotne wówczas, gdy środowisko ich występowania jest zniekształcone. W …

385

Zalesie Dolne od strony wschodniej otaczają tereny „Górek Szymona” i dolina rzeki Jeziorki, która wraz ze stawami żabienieckimi, aż do Ośrodka „Wisła” stanowi unikatowy, cenny przyrodniczo i krajobrazowo obszar. Domy i wille budowano i buduje się tu wśród starego lasu. Mieszkańcy oraz odwiedzający mogą podziwiać piękny krajobraz kulturowy. Przyroda i cywilizacja uzupełniają się tutaj wzajemnie. …

272

Wiktor Teodor Nowotka urodził się 4. 07. 1948 w Warszawie. Ukończył Wydział Ogrodniczy SGGW w Warszawie (1975). W latach 1977–1982 pracował jako asystent w SGGW w Warszawie, od roku 1982 wykonuje wolny zawód artysty fotografika. Fotografuje od dzieciństwa, w 1977 rozpoczął realizację cyklu „Fenomeny”, w 1983 zadebiutował w Dorocznej Wystawie Warszawskiego Towarzystwa Fotograficznego, w 1987 …

190

Adam Myjak urodził się 03.01.1947 r. w Starym Sączu. Rzeźbiarz i pedagog, profesor zwyczajny. Dzieciństwo spędził w Częstochowie,młodość w Sandomierzu. Tam ukończył szkołę podstawową, a następnie w 1965 roku I Liceum Ogólnokształcące – Collegium Gostomianum. Zgodnie z zainteresowaniami plastycznymi rozpoczął jeszcze w tym samym roku studia na wydziale rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, którą …

702

Ewa Krauze (1914- 2002) urodziła w Czarnym Ostrowiu na Podolu w rodzinie ziemiańskiej o tradycjach patriotycznych. Ojciec, Władysław Rudnicki po ukończeniu Wyższej Szkoły Rolniczej w Kijowie administrował i dzierżawił różne majątki na Wołyniu i Podolu. Ożenił się z córką cenionego lekarza, Katarzyną Rausz. Ewa Krauze – była jedną z najmłodszych z licznego rodzeństwa. Ewa Rudnicka …

733