Dokarmianie ptaków podczas zimy daje nam możliwość spędzenia radosnych chwil na obcowaniu z dziką przyrodą. Możemy dzięki temu poznać ptasie zwyczaje i zachowania, jak również nauczyć się rozpoznawać rozmaite gatunki. W warunkach surowej zimy poprzez dokarmianie zapewniamy również ptakom łatwiejszy dostęp do pokarmu. Jest to szczególnie istotne wówczas, gdy środowisko ich występowania jest zniekształcone. W …

246

Zalesie Dolne od strony wschodniej otaczają tereny „Górek Szymona” i dolina rzeki Jeziorki, która wraz ze stawami żabienieckimi, aż do Ośrodka „Wisła” stanowi unikatowy, cenny przyrodniczo i krajobrazowo obszar. Domy i wille budowano i buduje się tu wśród starego lasu. Mieszkańcy oraz odwiedzający mogą podziwiać piękny krajobraz kulturowy. Przyroda i cywilizacja uzupełniają się tutaj wzajemnie. …

147

Wiktor Teodor Nowotka urodził się 4. 07. 1948 w Warszawie. Ukończył Wydział Ogrodniczy SGGW w Warszawie (1975). W latach 1977–1982 pracował jako asystent w SGGW w Warszawie, od roku 1982 wykonuje wolny zawód artysty fotografika. Fotografuje od dzieciństwa, w 1977 rozpoczął realizację cyklu „Fenomeny”, w 1983 zadebiutował w Dorocznej Wystawie Warszawskiego Towarzystwa Fotograficznego, w 1987 …

143

Adam Myjak urodził się 03.01.1947 r. w Starym Sączu. Rzeźbiarz i pedagog, profesor zwyczajny. Dzieciństwo spędził w Częstochowie,młodość w Sandomierzu. Tam ukończył szkołę podstawową, a następnie w 1965 roku I Liceum Ogólnokształcące – Collegium Gostomianum. Zgodnie z zainteresowaniami plastycznymi rozpoczął jeszcze w tym samym roku studia na wydziale rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, którą …

386

Ewa Krauze (1914- 2002) urodziła w Czarnym Ostrowiu na Podolu w rodzinie ziemiańskiej o tradycjach patriotycznych. Ojciec, Władysław Rudnicki po ukończeniu Wyższej Szkoły Rolniczej w Kijowie administrował i dzierżawił różne majątki na Wołyniu i Podolu. Ożenił się z córką cenionego lekarza, Katarzyną Rausz. Ewa Krauze – była jedną z najmłodszych z licznego rodzeństwa. Ewa Rudnicka …

430

Witold Maliszewski( 1873 -1939), kompozytor, dyrygent, pedagog. Urodził się na Podolu. Ukończył Konserwatorum Petersburskie. Nauki pobierał u  Rimskiego Korsakowa. Witold Maliszewski był założycielem i dyrektorem (1913–1921) Konserwatorium w Odessie, które wykształciło wielu muzyków światowej klasy. Terror bolszewicki zmusił kompozytora do opuszczenia Odessy w  1921 r. i przyjazdu do Warszawy. Zasługi Maliszewskiego były w Związku Radzieckim …

110

Dom w stylu dworkowym, parterowy z zagospodarowanym poddaszem, o mansardowym dachu krytym dachówką marsylką znajduje się przy ul. Moniuszki 7. 6.08.1929r. od T. Zawadzkiego kupili działkę nr 264 o pow. 3510,53m2 małż. Stefan i Jadwiga Pindelscy, którzy na początku lat trzydziestych wybudowali willę „Jast”. Po śmierci Stefana Pindelskiego Jadwiga i Jolanta Pindelskie w 1979r. sprzedały …

430

Dom został wybudowany w 1934 r. przez sołtysa Zalesia niejakiego Bazylaka. Mieścił się w nim sklep spożywczy i były wynajmowane mieszkania.To był dom biznesowy. Po wojnie była tu apteka i sklep monopolowy. W 1948 mieszkańcy domu przeżyli  bandycki napad. Uzbrojeni bandyci obrabowali mieszkańców a potem zamknęli ich w piwnicy. Sprawców nigdy nie znaleziono a napad wiązano z plotkami …

162

Przy alei Brzóz 9 w pięknym kwiatowym ogrodzie, otoczony lasem stoi 80-letni dom w stylu dworkowym z drewnianą oszkolną werandą i ścianami szalowanymi poziomymi deskami w kolorze ochry. W 1930r. Józef i Wiktoria małżonkowie Ciara oraz Józef i Anna Wrocławscy kupili od hr. Adama Branickiego niezabudowaną działkę, na której w 1931r. wybudowali drewniany dom. Dom …

164

Posesja przy ulicy Modrzewiowej 25 to piękna leśna działka o pow. 5368 m2, którą w 1929 r. zakupił Wacław Teofil Radwan, brat stryjeczny Józefa i Władysława. Dom i rozplanowanie działki były jego dziełem. Najpierw w 1932 r. powstała 1/3 parterowa część obecnego budynku projektu Leona Marka Suzina, potem w 1939 roku budynek powiększono rozbudowując część …

273